PROTECTION

ELIMINUJTE VZNIK POŽÁRU VE VAŠICH PROVOZECH

Věříme, že prevence je vždy efektivnější než následné „hašení” jakýchkoli problémů. A v případě požární bezpečnosti to platí dvojnásob.

Běžné protipožární systémy fungují tak, že čidla zaznamenají zvýšenou teplotu, kouř či oheň a začnou hasit. Tak jako tak vždy vznikají nějaké škody. My na to proto jdeme pokrokovější cestou tím, že zabraňujeme samotnému vzniku požáru udržováním snížené koncentrace kyslíku okolo 15 % O₂ (ve většině případů), což je cca 2 700 m.n.m. ekvivalentní nadmořské výšky. Permanentně udržovaná koncentrace kyslíku pod 16 % znemožňuje vznik požáru a přitom je stále naprosto bezpečná pro lidskou obsluhu, což potvrdil Státní zdravotní ústavlékařská komise UIAA ve Švýcarsku.

S pomocí Hypoxia Protection tedy nehasíme už vzniklý požár, ale permanentně mu předcházíme. Navíc lze s Protection ušetřit značnou část financí a předejít mnoha starostem už v projekční fázi.

PŘÍNOSY SYSTÉMU HYPOXIA PROTECTION

 • plně nahrazuje běžné stabilní hasicí zařízení
 • snížená požární odolnost konstrukcí – kratší než 30 minut (ČSN 73 0810; 2016)
 • není nutná instalace zařízení na odvod tepla a kouře (ČSN 73 0810; 2016)
 • neomezená velikost požárního úseku
 • není nutná instalace vzduchotechnické jednotky
 • nevnikají žádné škody vlivem hašení ani ztráta pracovního procesu
 • sníží se riziko bezprostředního ohrožení života a zdraví jak občanů, tak i zasahujících složek IZS ČR, sníží se náklady na náhrady škod po požárech (pojišťovny)
 • prodloužení životnosti všech materiálů (archivy, muzea, depozitáře) – stárnutí materiálů je způsobeno také oxidací, které se dá předejít pomocí hypoxické atmosféry
 • environmental friendly (bez negativního dopadu na životní prostředí) – žádný GWP (potenciál globálního oteplování), žádný ODP (potenciál ničení ozónové vrstvy)
 • jediný systém, který předchází vzniku požáru a garantuje nulové požární riziko v chráněném prostoru
 • systém se spustí okamžitě po zapojení a jeho funkčnost se ověří kdykoli v reálném čase
 • naprosto bezpečný pro lidský organismus (stanovisko Státního zdravotního ústavu ČR)

Systém Protection je vyráběný v ČR, je certifikovaný, plně nahrazuje stabilní hasící zařízení a od hasičů a odborné veřejnosti získáváme pozitivní odezvu.

Tím, že se systémem PROTECTION nemůže dojít k hoření, legislativa (ČSN 73 0810) dovoluje sníženou požární odolnost konstrukcí (kratší než 30 minut), čímž odpadá nutnost různých speciálních nátěrů právě pro prodloužení požární odolnosti (kdy se nátěry každých 10 let obnovují) a také odpadá nutnost instalace zařízení pro odvod tepla a kouře. A projektanti jistě ocení neomezenou velikost požárního úseku.

Vhodnou oblastí využití technologie HYPOXIA PROTECTION jsou trvale uzavřené prostory, které jsou dostatečně utěsněny a v nichž je vyloučena nekontrolovatelná fluktulace lidí.

Takovými místy jsou například:

 • datacentra
 • archivy
 • depozitáře
 • trafostanice
 • rozvodny
 • kabelové tunely
 • mrazírenské sklady
 • velkoobjemové sklady

Je nutno mít na paměti, že zásadním požadavkem pro technologii HYPOXIA PROTECTION je dostatečná vzduchotěsnost prostoru. Tím, že se jedná o systém aktivní (trvalé udržování snížené koncentrace O₂), hraje těsnost prostoru velkou roli při spotřebě elektrické energie – systém totiž může být v chodu pouze 4, ale také 20 hodin denně, pokud není chráněný prostor dostatečně utěsněn, což se pak odráží na velikosti provozních nákladů.

Samozřejmě máme připravené řešení, jak spotřebovanou energii dále využít a výrazně „snížit“ provozní náklady. Odpadním produktem systému je teplo z kompresorů, které lze využít pro ohřev vody či vytápění prostorů. Druhým odpadním produktem je vzduch obohacený o kyslík, který lze využít například pro urychlení spalování při výrobním procesu.

Sečteme-li dílčí úspory plynoucí z legislativy (viz souhrn výše) a přidáme-li k nim Váš klidný spánek z vědomí, že je Váš business ochráněn před ohnivou katastrofou, věříme, že se můžeme těšit na společnou schůzku.

Kontaktujte HYPOXIA Group, která je expertem na systém hypoxické protipožární prevence.

VíceMéně

  Reference

  RIETER CZ s.r.o.

  ochrana archivu

  2 místnosti, objem 1 500 m3
  systém HST – 2 800

  RIETER CZ s.r.o.

  ochrana trafostanice

  4 místnosti, objem 663 m3
  systém HST – 650
  (upravená verze na 6 bar)

  HYPOXIA